Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Dus u wilt subsidie voor nieuwe LED sportveldverlichting?

Per 1 januari 2019 is er meer subsidie voor uw sportclub beschikbaar. Het totaalbedrag is 87 miljoen euro én het subsidiepercentage is hoger. In dit artikel hebben we ons gebogen over de meest gestelde vragen met betrekking tot deze subsidie. Ook hebben we zelf diverse vragen aan het ministerie gesteld om zo compleet mogelijk te zijn. Hier leest u het allemaal…

Hoe werkt het verkrijgen van subsidie nu?

Momenteel kennen de meeste sportstichtingen en verenigingen de EDS. Dat is de algemene landelijke Subsidieregeling voor Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties. Deze subsidieregeling is ingegaan in 2016 en zou tot 2020 lopen. Echter met de komst van de nieuwe regeling per 1 januari 2019 werd de EDS eerder beëindigd. Tot 8 december 2018 was het mogelijk om gebruik te maken van deze regeling.

Direct een aanvraag middels de nieuwe regeling doen? Dat doe je eenvoudig hier.

Wat is er nieuw in 2019?

Vanaf 1 januari 2019 kunt u alleen nog gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen.

Is er alleen subsidie over de materiaalkosten?

Bij de huidige EDS regeling wordt er alleen subsidie gegeven over de materiaalkosten. Dat betekend dat u als sportclub de installatiekosten altijd geheel zelf moet betalen. Bij de nieuwe subsidieregeling is dit anders: ook de installatie en montagekosten zijn subsidiabel.

Wat is het verschil met de EDS subsidie?

Er zijn een aantal verschillen, allereerst maakt het niet meer uit of je een stichting of vereniging bent, het subsidiepercentage is voor iedereen hetzelfde. Ook is het subsidiebedrag is hoger én het subsidiabele gedeelte van het bedrag verruimt.

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is in de basis 20%. Indien je een duurzame aanschaf gaat doen zoals LED sportveldverlichting of andere duurzame maatregelen dan komt daar nog eens 15% bovenop. In totaal dus 35%.

De subsidie wordt gegeven over de materiaalkosten én de installatiekosten. Tevens gaat het subsidiebedrag over het totaalbedrag inclusief BTW. De subdieaanvraag moet minimaal 5000 euro zijn met een maximum van 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Hoe zit dat met lopende EDS subsidieaanvragen?

EDS Subsidieaanvragen die via het RVO zijn ingediend voor 8 december 2018 worden gewoon in behandeling genomen zoals dat nu ook het geval is. Zolang er nog geld in de subsidiepot zit wordt er gewoon uitgekeerd.

Géén BTW meer verleggen als stichting

Als sportstichting had u het voordeel dat de BTW kon worden teruggevorderd. Helaas is er een einde gekomen aan deze vorm. Het maakt niet meer uit of je een vereniging of stichting bent, er is geen mogelijkheid meer om BTW terug te vragen. Dat betekend natuurlijk ook dat sportverenigingen en sportstichtingen geen BTW meer hoeven te heffen over de diensten die zij aanbieden aan hun leden. Er gaan ook meer diensten onder de vrijstelling vallen, namelijk:

  • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
  • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.
Wat is hiervan de achterliggende gedachte?

Tot nu toe maakte grotere sportclubs gebruik van een stichting zodat de BTW over aangeschafte goederen en diensten terug te vorderen is. Dit geldelijke voordeel kwam uit eindelijk ten goede aan de vereniging die de sportaccommodatie gebruikt. Naar schatting gaat dit om 241 miljoen euro per jaar. Dat voordeel is met de komst van de nieuwe regeling weg zodat het niet meer uitmaakt of uw club door een stichting of vereniging wordt bestuurd. Onlangs heet Staatssecretaris Wiebes de 2e kamer geïnformeerd over diverse Kamervragen.

Voorbeeld

 

Overige door u gestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling

Werkt de nieuwe subsidie in combinatie met de huidige EDS subsidie?
Nee, de EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen en maakt plaats voor de nieuwe subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Is er alleen subsidie over de materiaalkosten?
Bij de huidige EDS regeling wordt er alleen subsidie gegeven over de materiaalkosten. Dat betekend dat u als sportclub de installatiekosten altijd geheel zelf moet betalen. Bij de nieuwe subsidieregeling is dit anders: ook de installatie en montagekosten zijn subsidiabel.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar in 2019?
In 2019 is er maar liefst 87.000.000 euro beschikbaar

Wat zijn de aanvraagcriteria voor de Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties?

  • Een aanvraag is mogelijk vanaf 1 januari 2019
  • Deze subsidieregeling is alleen voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
  • Deze subsidieregeling kan niet gecombineerd worden met andere subsidieregelingen
  • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarop recht van aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Subsidieregeling geldt max. 3 jaar

Wanneer kunnen wij subsidie aanvragen?

Uw sportclub kan vanaf 2 januari 2019 subsidie aanvragen. Dat kunt u doen via dit aanvraagformulier.

Wilt u dat wij subsidie voor u aanvragen? Dat kan, neem contact met ons op.

Meer belangrijke vragen beantwoord

Hoe lang duurt het voordat subsidie is toegekend?
Na het indienen van uw aanvraag besluit de beoordelende ambtenaar binnen 22 weken.

Kan de nieuwe subsidie met terugwerkende kracht worden aangevraagd?
Er zijn een aantal voorwaarden maar de belangrijkste in uw geval is dat de installatie van uw LED sportveldverlichting of anderszins is gedaan ná 1-1-2019. Dat moet worden onderbouwd met facturen en betaalbewijzen.

Kan een club die voorheen de EDS subsidie heeft toegekend gekregen én de maatregel heeft uitgevoerd deze terugstorten en gebruikmaken van de nieuwe regeling op 1-1-2019?
Helaas, dit is niet mogelijk.

Kan een club die momenteel EDS subsidie heeft toegekend gekregen en de maatregel nog niet heeft uitgevoerd deze terugstorten en gebruikmaken van de nieuwe BOSA regeling?
Er is geen regel die dit niet toestaat, u kunt het bedrag terugstorten en een aanvraag doen binnen de nieuwe subsidieregeling. Houdt er rekening mee dat u een geactualiseerde offerte nodig heeft met datum na 1-1-2019.

Waar moet de nieuwe subsidie worden aangevraagd?
U leest alles daarover op deze pagina.

Moet er voor een aanvraag gebruik gemaakt moeten worden van E-herkenning? Wat heb ik wel nodig?
Nee, dat is niet nodig, houdt wel KvK- en NAW gegevens bij de hand. Uiteraard moet u ook facturen en betaalbewijzen hebben indien het subsidiebedrag dat u aanvraagt lager is dan 25.000 euro.

Is de Minimis-verklaring ook weer een onderdeel van de nieuwe regeling en zo ja, wijzigt hier iets in?
Nee, de Minimis-verklaring is niet meer nodig.

Is de subsidieaanvraag ook in te dienen door intermediairs of alleen door sportclubs?
Jazeker, indien u wilt kan OVI-Enschede / Mastverlichting.com de aanvraag voor u in behandeling nemen. U wordt alleen gevraagd om een aantal gegevens aan te leveren.

Bij de EDS moest een sportclub aangesloten zijn bij NOC*NSF, bestaat die voorwaarde nog?
Nee, dat is niet meer nodig

Meer vragen? Wij hebben alle kennis in huis, neem gerust contact op.