Onderhoud en het plaatsen van masten

Goed onderhoud is niet alleen bevorderlijk voor een betrouwbare bedrijfszekerheid van de installatie, het verlengt ook de levensduur en levert uiteindelijk een besparing op in de exploitatiekosten. Optimalisering van het lichtniveau leidt bovendien tot betere sportprestaties en hogere productiviteit. OVI-Enschede is, naast het aanleggen van complete lichtinstallaties, ook gespecialiseerd in het uitvoeren van periodiek onderhoud en sluit daarvoor op maat geschreven onderhoudscontracten af. Deze onderhoudscontracten bevatten een jaarlijkse inspectie van de installatie. Duidelijk wordt omschreven welke (preventieve) werkzaamheden tegen welke condities worden uitgevoerd. De bevindingen worden met de opdrachtgever besproken en zonodig wordt prijsopgave gedaan voor het verhelpen van geconstateerde gebreken en, indien noodzakelijk, voor het vervangen van de lampen.

Dat aan het beklimmen van lichtmasten hoge veiligheidseisen worden gesteld is niet verwonderlijk. De medewerkers van OVI-Enschede zijn opgeleid en geïnstrueerd om aan die eisen te voldoen. Zij maken dan ook uitsluitend gebruik van gecertificeerde veiligheidsharnassen.  (VCA certificatie ).

Belangrijk is verder te weten dat OVI de volle verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid en de naleving van de voorschriften en dat u als opdrachtgever niet aansprakelijk zal worden gesteld voor eventuele ongelukken. Hiervoor is een aparte verklaring in het onderhoudscontract (zie downloads) opgenomen.

Het plaatsen van lichtmasten

Voor het plaatsen van lichtmasten heeft OVI-Enschede een uniek masthefapparaat ontwikkeld waarmee op elk terrein door speciaal opgeleide medewerkers vakkundig lichtmasten kunnen worden geplaatst. Naast het opleveren van grote projecten plaatst OVI-Enschede ook masten in opdracht van klanten op velerlei locaties. Zelfs het rijden over nieuw aangelegde kunstgrasvelden levert geen problemen op.

Uiteraard wordt dit altijd vooraf overlegd met de betreffende aannemer/opdrachtgever. Bij projecten waar masten met een lichtpunthoogte van meer dan 22 meter geplaatst moeten worden maken wij gebruik van een telekraan.