Kolenterminal "De Rietlanden" in Amsterdam verlicht met AAA-lux

Activiteiten bij de kolenterminal van Rietlanden in het Amsterdams havengebied gaan dag en nacht door. Personeel vroeg daarom om verlichting die bij zou dragen in hun veiligheid en gezondheid.

Management wilde juist een minimaal aantal masten. AAA-LUX leverde de oplossing. De Rietlanden terminal is nu verlicht vanaf 45m hoogte.De 300 000m2 kolenterminal van Rietlanden is één van Nederlands grootste kolenterminals. Dagelijks meren groten bulkcarriers af om kolen te laden of te lossen. De hoge kolenkegels maken het lastig om de gehele terminal op de juiste manier te verlichten. “De veiligheid van ons personeel stond echter voorop,” zegt Jeroen van Bakkum, de Operational Director van Rietlanden. “Dag en nacht rijden grote kranen en caterpillars rond op de terminal om de schepen te laden of te lossen. Voor de chauffeurs is het belangrijk dat de terminal goed verlicht is zodat ze hun collega’s kunnen zien en zodat ze zien waar ze heen gaan.” Toen Rietlanden op zoek ging naar een nieuwe verlichtingsoplossing, werd daarom een afvaardiging van de werknemers opgenomen in de werkgroep. “Deze werkgroep bracht het aantal potentiële leveranciers van verlichting al snel terug naar een kleine groep. Elke leverancier en product in deze groep was vervolgens bekeken en overwogen.” Een bezoek aan het spooremplacement in het Rotterdams havengebied gaf echter de doorslag. Dat complex werd verlicht met AAA-LUX LED lampen. “De medewerkers die een bezoek brachten aan dat spooremplacement waren onder de indruk van de lichtkwaliteit. En uit de reacties van de medewerkers aldaar werd duidelijk dat ze géén last ondervonden van het licht of dat ze werden verblind, zoals vaak wordt gesteld. Integendeel. Toen ze de verlichting eenmaal hadden gezien, was de keuze snel gemaakt.”Maximale input, maximaal resultaatVoor management van Rietlanden woog de keuze van de werkgroep zwaar mee. Maar zij stonden er op dat de keuze van de medewerkers werd gecombineerd met de wens om een minimaal aantal masten op het terrein te hebben. “Management wilde zo min mogelijk masten op het terrein hebben om zo het hele complex optimaal te kunnen gebruiken en om de kans van voertuigen die tegen de mast rijden, te verkleinen,” licht Van Bakkum toe. Omdat de kolen in hoge kegels wordt opgeslagen is het lastig om het gehele terrein te verlichten. Om de wens van het management te combineren met de voorkeur van het personeel waren alleen lampen van de hoogste kwaliteit geschikt voor de oplossing. AAA-LUX kon aan die wens voldoen. Het hele 300 000m2 complex wordt nu verlicht door 8 masten met lampen die hangen op 45m hoogte; een prestatie die nergens anders is bereikt.Blik in de toekomstDe installatie is slechts de eerste stap van een groter plan. “De wasplaats en parkeerplaats worden nu ook velricht met LED lampen. De volgende stap is om de conventionele verlichting uit te faseren en ze allemaal te vervangen door LED lampen,” zegt Jeroen van Bakkum. “Ons personeel is erg te spreken over de nieuwe verlichting omdat de het gehele terrein beter verlichten en bijdragen in de alertheid. De enige klachten die we hebben ontvangen gaan vooral om de overgang wanneer medewerkers arriveren op delen van het terrein dat wordt verlicht met conventionele verlichting. Die lichtkwaliteit wordt nu als ‘slecht en vervelend ervaren. Men ziet het zelfs als een gevaar. Daarom hebben we besloten om te blijven investeren in LED lampen. Niet alleen uit economische overwegingen, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers.”