Industriële LED terreinverlichting

OVI uit Enschede is gespecialiseerd in industriële LED terreinverlichting. Dus bent u nog op zoek naar een bedrijf dat u hiermee kan helpen, dan is OVI u graag van dienst.

Klik hier om meer te weten te komen over onze LED terreinverlichting

Industriële LED terreinverlichting

OVI is een landelijk werkend en snelgroeiend bedrijf. Ze ontwerpen voor u de industriële lichtinstallaties en plaatsen ze ook. Daarnaast voeren ze desgewenst ook het periodieke onderhoud voor u uit. Op die manier blijft uw lichtinstallatie altijd optimaal functioneren met een langere levensduur van de installatie tot gevolg.

Regels en wetten

Bij het ontwerp van uw industriële LED terreinverlichting wordt altijd rekening gehouden met de geldende regels en wetten van de overheid. Zo voldoet de verlichting altijd aan de Europese norm en de Algemene richtlijn betreffende lichthinder.

Onderhoudscontract

Voor het onderhoud van de verlichting wordt er een speciaal onderhoudscontract afgesloten. Een voorbeeld hiervan kunt u vinden op deze website, onder download. In het contract staat onder meer welke werkzaamheden onder welke condities worden uitgevoerd. In een aparte verklaring, die onderdeel is van het contract, is onder meer opgenomen dat OVI de volle verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid bij deze onderhoudsbeurten. U kunt als opdrachtgever dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken.

Neem direct contact op als u vragen heeft

Meer informatie?

Voor meer informatie over industriële LED terreinverlichting kunt u contact opnemen met info@ovi.nl. OVI zal uw e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.