Nieuws

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Per 1 januari 2019 is er meer subsidie voor uw sportclub beschikbaar. Het totaalbedrag is 87 miljoen euro én het subsidiepercentage is hoger. In dit artikel hebben we ons gebogen over de meest gestelde vragen met betrekking tot deze subsidie. Ook hebben we zelf diverse vragen aan het ministerie gesteld om zo compleet mogelijk te zijn. Hier leest u het allemaal…

Hoe werkt het verkrijgen van subsidie nu?

Momenteel kennen de meeste sportstichtingen en verenigingen de EDS. Dat is de algemene landelijke Subsidieregeling voor Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties. Deze subsidieregeling is ingegaan in 2016 en zou tot 2020 lopen. Echter met de komst van de nieuwe regeling per 1 januari 2019 wordt de EDS eerder beëindigd. Tot 8 december 2018 kunt u nog gewoon gebruik maken van deze regeling. Nu een aanvraag doen? Lees hier hoe dat werkt.

Wat is er nieuw in 2019?

Vanaf 1 januari 2019 kunt u alleen nog gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen.

Is er alleen subsidie over de materiaalkosten?

Bij de huidige EDS regeling wordt er alleen subsidie gegeven over de materiaalkosten. Dat betekend dat u als sportclub de installatiekosten altijd geheel zelf moet betalen. Bij de nieuwe subsidieregeling is dit anders: ook de installatie en montagekosten zijn subsidiabel.

Wat is het verschil met de EDS subsidie?

Er zijn een aantal verschillen, allereerst maakt het niet meer uit of je een stichting of vereniging bent, het subsidiepercentage is voor iedereen hetzelfde. Ook is het subsidiebedrag is hoger én het subsidiabele gedeelte van het bedrag verruimt.

Wat is de hoogte van het subsidiebedrag?

De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is in de basis 20%. Indien je een duurzame aanschaf gaat doen zoals LED sportveldverlichting of andere duurzame maatregelen dan komt daar nog eens 15% bovenop. In totaal dus 35%.

De subsidie wordt gegeven over de materiaalkosten én de installatiekosten. Tevens gaat het subsidiebedrag over het totaalbedrag inclusief BTW. De subdieaanvraag moet minimaal 5000 euro zijn met een max. van 2,5 miljoen per kalenderjaar.

Hoe zit dat met lopende EDS subsidieaanvragen?

EDS Subsidieaanvragen die via het RVO zijn ingediend voor 8 december 2018 worden gewoon in behandeling genomen zoals dat nu ook het geval is. Zolang er nog geld in de subsidiepot zit wordt er gewoon uitgekeerd.

Géén BTW meer verleggen als stichting

Als sportstichting had u het voordeel dat de BTW kon worden teruggevorderd. Helaas is er een einde gekomen aan deze vorm. Het maakt niet meer uit of je een vereniging of stichting bent, er is geen mogelijkheid meer om BTW terug te vragen. Dat betekend natuurlijk ook dat sportverenigingen en sportstichtingen geen BTW meer hoeven te heffen over de diensten die zij aanbieden aan hun leden. Er gaan ook meer diensten onder de vrijstelling vallen, namelijk:

 • Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
 • De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.
Wat is hiervan de achterliggende gedachte?

Tot nu toe maakte grotere sportclubs gebruik van een stichting zodat de BTW over aangeschafte goederen en diensten terug te vorderen is. Dit geldelijke voordeel kwam uit eindelijk ten goede aan de vereniging die de sportaccommodatie gebruikt. Naar schatting gaat dit om 241 miljoen euro per jaar. Dat voordeel is met de komst van de nieuwe regeling weg zodat het niet meer uitmaakt of uw club door een stichting of vereniging wordt bestuurd. Onlangs heet Staatssecretaris Wiebes de 2e kamer geïnformeerd over diverse Kamervragen.

Voorbeeld

 

Overige door u gestelde vragen over de nieuwe subsidieregeling

Werkt de nieuwe subsidie in combinatie met de huidige EDS subsidie?
Nee, de EDS subsidie komt per ingang van 1-1-2019 te vervallen en maakt plaats voor de nieuwe subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties.

Is er alleen subsidie over de materiaalkosten?
Bij de huidige EDS regeling wordt er alleen subsidie gegeven over de materiaalkosten. Dat betekend dat u als sportclub de installatiekosten altijd geheel zelf moet betalen. Bij de nieuwe subsidieregeling is dit anders: ook de installatie en montagekosten zijn subsidiabel.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar in 2019?
In 2019 is er maar liefst 87.000.000 euro beschikbaar

Wat zijn de aanvraagcriteria voor de Subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties?

 • Een aanvraag is mogelijk vanaf 1 januari 2019
 • Deze subsidieregeling is alleen voor amateursportorganisaties. Beroepssport is uitgesloten.
 • Deze subsidieregeling kan niet gecombineerd worden met andere subsidieregelingen
 • Er wordt geen subsidie gegeven voor activiteiten waarop recht van aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • Subsidieregeling geldt max. 3 jaar

Wanneer kunnen wij subsidie aanvragen?

Uw sportclub kan op 2 januari subsidie aanvragen. Wij laten u nog weten hoe en waar. Meer informatie volgt na Prinsjesdag op 18 september.

Wilt u dat wij subsidie voor u aanvragen? Dat kan, neem contact met ons op.

Hoe lang duurt het voordat subsidie is toegekend?
Na het indienen van uw aanvraag besluit de beoordelende ambtenaar binnen 8 weken.

Meer vragen? Wij wel…

Deze vragen hebben wij alvast voor u gesteld aan het ministerie van VWS
 1. Kan de nieuwe subsidie met terugwerkende kracht worden aangevraagd?
  Concreet: mogen we als club nu alvast een installatie laten doen en in januari subsidie gaan aanvragen? Met andere woorden, u wilt weten of u alvast kunt beginnen met de (ver)bouw van uw accommodatie zonder dat er subsidie beschikbaar is.
 2. Kan een club die momenteel EDS subsidie heeft toegekend gekregen én de maatregel heeft uitgevoerd deze terugstorten en gebruikmaken van de nieuwe regeling op 1-1-2019?
 3. Kan een club die momenteel EDS subsidie heeft toegekend gekregen én de maatregel nog niet heeft uitgevoerd deze terugstorten en gebruikmaken van de nieuwe regeling op 1-1-2019?
 4. Waar moet de nieuwe subsidie straks worden aangevraagd?
 5. Zal er voor een aanvraag straks weer gebruik gemaakt moeten worden van E-herkenning? We hebben nu CreAim, kan dat straks weer gebruikt worden?
 6. Is de Minimis-verklaring ook weer een onderdeel van de nieuwe regeling en zo ja, wijzigt hier iets in?
 7. Is de subsidieaanvraag ook in te dienen door intermediairs of alleen door sportclubs?
 8. Bij de EDS moest een sportclub aangesloten zijn bij NOC*NSF, bestaat die voorwaarde nog?

Bovenstaande vragen worden z.s.m. beantwoord

Lees verder »

EDS Subsidie nodig? Er is nog volop subsidie beschikbaar

Lees hier hoeveel EDS subsidie er nog beschikbaar is en hoe eenvoudig is het om die aan te vragen…

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met deze subsidie kunt u duurzaam investeren in sportaccommodaties. LED sportveld verlichting is hier een voorbeeld van en valt binnen de subsidiemogelijkheden.

Wat is het doel van de EDS subsidie?

De subsidieregeling EDS draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020.

Hoeveel subsidie is nog beschikbaar?

Op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) is van alles te lezen over de EDS subsidie. In 2018 is er totaal 8 miljoen ter beschikking gesteld, momenteel is er nog 1,6 miljoen beschikbaar.

EDS Subsidie aanvragen

Denkt u er over als club om over te stappen op LED sportverlichting, zonnepanelen aan te schaffen of andere duuzame maatregelen te treffen? Dan kunt u alvast subsidie aanvragen.
Subsidie aanvragen kunt u zelf doen middels dit eenvoudige 11-stappenplan. Maar natuurlijk helpen wij u ook graag door de subsidieaanvraag voor u in te dienen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

 

 

Lees verder »

Wecycle beloont OVI-Enschede voor inleveren lampen en armaturen

OVI-Enschede is door Wecycle genomineerd voor de Gouden Bakkie Award voor het inleveren van energiezuinige lampen en armaturen.

OVI-Enschede is inzamelpartner van Wecycle. Dat betekent dat wij als bedrijf alle energiezuinige lampen zoals tl-buizen, spaarlampen en gasontladingslampen verzamelen in veilige inzamelmiddelen en deze afgeeft aan Wecycle. Via Wecycle worden deze lampen optimaal gerecycled.Lampen kunnen voor meer dan 90 procent gerecycled worden, armaturen voor meer dan 80 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden en schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. Voor OVI-Enschede is de verantwoorde inzameling en afvoer van afgedankte lampen onderdeel van het MVO-beleid.Over 2014 zamelde Wecycle 1,7 miljoen kilo spaarlampen en tl-buizen en 2 miljoen kilo armaturen in. Alle lampen en armaturen zijn optimaal gerecycled via Wecycle. Meer dan de helft van de bijna 3,7 miljoen kilo energiezuinige lampen en armaturen is afkomstig uit het professionele circuit. In totaal zijn er 1.200 installatiebedrijven partner van Wecycle. Vijftig van hen zijn genomineerd voor een Gouden Bakkie Award. De drie winnaars van de Gouden Bakkie Awards worden in september bekend gemaakt.

Lees verder »

OVI-Enschede installeert LED-verlichting strodorp Military Boekelo

LED lampen laten Military Boekelo haar doelstellingen realiseren

Als grootste businessevenement van ons land is de Military in Boekelo een belangrijk uithangbord voor het beste dat de Nederlandse industrie te bieden heeft.

Voor de organisatie waren ‘milieuvriendelijkheid’ en ‘klimaatneutraal’ belangrijke uitgangspunten. OVI-Enschede kreeg daarom de opdracht om het hele terrein te verlichten met LED armaturen.De Military in Boekelo is onlosmakelijk verbonden met de natuur. Het is de organisatie er daarom veel aan gelegen om het evenement zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te maken. Zo wordt het afval gescheiden ingezameld en worden elektrische voertuigen gebruikt om de gasten te vervoeren. Maar de Military maakt ook gebruik van de nieuwste technieken om energie te besparen. “Het hele terrein was dit jaar verlicht met hoog vermogen LED-lampen van AAA-LUX. Het totale energieverbruik voor de verlichting kwam daardoor uit op 17 kilowatt. Dat is een fractie van de 150 kilowatt die in het verleden nodig was om het terrein te verlichten,” zegt Willem Spin van OVI- Enschede. Het gebruik van LED armaturen is tegenwoordig mogelijk omdat de laatste jaren een enorme slag is gemaakt in de kwaliteit van de armaturen en in de verlichting zelf. “In het verleden stonden er vele lage masten met bouwlampen om het terrein te verlichten. Dat gaf een onrustig lichtbeeld. Maar de kwaliteit van de nieuwste LED lampen is dusdanig dat we dit jaar af konden met minder lampen op hogere masten. De lichtspreiding en kwaliteit is daarmee veel beter. Bezoekers hadden daardoor beter zicht op alle activiteiten terwijl de registratie op televisie optimaal was.” Voor de organisatie had dit het voordeel dat ze het terrein effectiever konden gebruiken, terwijl bezoekers niet langer gehinderd werden door de vele masten.Flexibel in gebruikLED armaturen zijn per definitie zuiniger in gebruik. Daarnaast is de aansturing van de armaturen erg flexibel. De LED-armaturen worden draadloos en individueel aangestuurd. Tijdens de Military in Boekelo werden de armaturen bediend met een centrale knoppenkast. Maar het is ook mogelijk om ze vanaf een iPad of PC aan te sturen en indien gewenst, de armaturen automatisch te laten dimmen.Daarnaast is het enorm voordeel dat ze onmiddellijk de gewenste lichtkwaliteit leveren wanneer ze worden ingeschakeld waardoor ze onbeperkt kunnen worden aan- of uitgezet. Bovendien blijft de lichtspreiding constant wanneer de armaturen worden gedimd. Daardoor wordt energie bespaard zonder dat het optisch waarneembaar is dat het licht is gedimd.”Minder lampen voor meer kwaliteit.Dat was voldoende om de organisatie van de Military in Boekelo te overtuigen van de kwaliteit en toegevoegde waarde van deze armaturen.”De organisatie van de 2014 editie van de Military is vol lof over het evenement. Spin heeft er daarom alle vertrouwen in dat ook volgend jaar volop gebruik zal worden gemaakt van de LED armaturen van AAA-LUX. “En aangezien AAA-LUX ook komend jaar vele nieuwe ontwikkelingen zal presenteren, ben ik er van overtuigd dat bezoekers ook in 2015 het beste dat de Nederlandse industrie te bieden heeft, kunnen aanschouwen.”

Lees verder »

Kolenterminal "De Rietlanden" in Amsterdam verlicht met AAA-lux

Activiteiten bij de kolenterminal van Rietlanden in het Amsterdams havengebied gaan dag en nacht door. Personeel vroeg daarom om verlichting die bij zou dragen in hun veiligheid en gezondheid.

Management wilde juist een minimaal aantal masten. AAA-LUX leverde de oplossing. De Rietlanden terminal is nu verlicht vanaf 45m hoogte.De 300 000m2 kolenterminal van Rietlanden is één van Nederlands grootste kolenterminals. Dagelijks meren groten bulkcarriers af om kolen te laden of te lossen. De hoge kolenkegels maken het lastig om de gehele terminal op de juiste manier te verlichten. “De veiligheid van ons personeel stond echter voorop,” zegt Jeroen van Bakkum, de Operational Director van Rietlanden. “Dag en nacht rijden grote kranen en caterpillars rond op de terminal om de schepen te laden of te lossen. Voor de chauffeurs is het belangrijk dat de terminal goed verlicht is zodat ze hun collega’s kunnen zien en zodat ze zien waar ze heen gaan.” Toen Rietlanden op zoek ging naar een nieuwe verlichtingsoplossing, werd daarom een afvaardiging van de werknemers opgenomen in de werkgroep. “Deze werkgroep bracht het aantal potentiële leveranciers van verlichting al snel terug naar een kleine groep. Elke leverancier en product in deze groep was vervolgens bekeken en overwogen.” Een bezoek aan het spooremplacement in het Rotterdams havengebied gaf echter de doorslag. Dat complex werd verlicht met AAA-LUX LED lampen. “De medewerkers die een bezoek brachten aan dat spooremplacement waren onder de indruk van de lichtkwaliteit. En uit de reacties van de medewerkers aldaar werd duidelijk dat ze géén last ondervonden van het licht of dat ze werden verblind, zoals vaak wordt gesteld. Integendeel. Toen ze de verlichting eenmaal hadden gezien, was de keuze snel gemaakt.”Maximale input, maximaal resultaatVoor management van Rietlanden woog de keuze van de werkgroep zwaar mee. Maar zij stonden er op dat de keuze van de medewerkers werd gecombineerd met de wens om een minimaal aantal masten op het terrein te hebben. “Management wilde zo min mogelijk masten op het terrein hebben om zo het hele complex optimaal te kunnen gebruiken en om de kans van voertuigen die tegen de mast rijden, te verkleinen,” licht Van Bakkum toe. Omdat de kolen in hoge kegels wordt opgeslagen is het lastig om het gehele terrein te verlichten. Om de wens van het management te combineren met de voorkeur van het personeel waren alleen lampen van de hoogste kwaliteit geschikt voor de oplossing. AAA-LUX kon aan die wens voldoen. Het hele 300 000m2 complex wordt nu verlicht door 8 masten met lampen die hangen op 45m hoogte; een prestatie die nergens anders is bereikt.Blik in de toekomstDe installatie is slechts de eerste stap van een groter plan. “De wasplaats en parkeerplaats worden nu ook velricht met LED lampen. De volgende stap is om de conventionele verlichting uit te faseren en ze allemaal te vervangen door LED lampen,” zegt Jeroen van Bakkum. “Ons personeel is erg te spreken over de nieuwe verlichting omdat de het gehele terrein beter verlichten en bijdragen in de alertheid. De enige klachten die we hebben ontvangen gaan vooral om de overgang wanneer medewerkers arriveren op delen van het terrein dat wordt verlicht met conventionele verlichting. Die lichtkwaliteit wordt nu als ‘slecht en vervelend ervaren. Men ziet het zelfs als een gevaar. Daarom hebben we besloten om te blijven investeren in LED lampen. Niet alleen uit economische overwegingen, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers.”

Lees verder »