Nieuws

EDS Subsidie nodig? Er is nog volop subsidie beschikbaar

Lees hier hoeveel EDS subsidie er nog beschikbaar is en hoe eenvoudig is het om die aan te vragen…

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met deze subsidie kunt u duurzaam investeren in sportaccommodaties. LED sportveld verlichting is hier een voorbeeld van en valt binnen de subsidiemogelijkheden.

Wat is het doel van de EDS subsidie?

De subsidieregeling EDS draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020.

Hoeveel subsidie is nog beschikbaar?

Op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) is van alles te lezen over de EDS subsidie. In 2018 is er totaal 8 miljoen ter beschikking gesteld, momenteel is er nog 1,6 miljoen beschikbaar.

EDS Subsidie aanvragen

Denkt u er over als club om over te stappen op LED sportverlichting, zonnepanelen aan te schaffen of andere duuzame maatregelen te treffen? Dan kunt u alvast subsidie aanvragen.
Subsidie aanvragen kunt u zelf doen middels dit eenvoudige 11-stappenplan. Maar natuurlijk helpen wij u ook graag door de subsidieaanvraag voor u in te dienen. Neem daarvoor gerust contact met ons op.

 

 

Lees verder »

Wecycle beloont OVI-Enschede voor inleveren lampen en armaturen

OVI-Enschede is door Wecycle genomineerd voor de Gouden Bakkie Award voor het inleveren van energiezuinige lampen en armaturen.

OVI-Enschede is inzamelpartner van Wecycle. Dat betekent dat wij als bedrijf alle energiezuinige lampen zoals tl-buizen, spaarlampen en gasontladingslampen verzamelen in veilige inzamelmiddelen en deze afgeeft aan Wecycle. Via Wecycle worden deze lampen optimaal gerecycled.Lampen kunnen voor meer dan 90 procent gerecycled worden, armaturen voor meer dan 80 procent. Door optimale recycling blijven grondstoffen behouden en schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. Voor OVI-Enschede is de verantwoorde inzameling en afvoer van afgedankte lampen onderdeel van het MVO-beleid.Over 2014 zamelde Wecycle 1,7 miljoen kilo spaarlampen en tl-buizen en 2 miljoen kilo armaturen in. Alle lampen en armaturen zijn optimaal gerecycled via Wecycle. Meer dan de helft van de bijna 3,7 miljoen kilo energiezuinige lampen en armaturen is afkomstig uit het professionele circuit. In totaal zijn er 1.200 installatiebedrijven partner van Wecycle. Vijftig van hen zijn genomineerd voor een Gouden Bakkie Award. De drie winnaars van de Gouden Bakkie Awards worden in september bekend gemaakt.

Lees verder »

OVI-Enschede installeert LED-verlichting strodorp Military Boekelo

LED lampen laten Military Boekelo haar doelstellingen realiseren

Als grootste businessevenement van ons land is de Military in Boekelo een belangrijk uithangbord voor het beste dat de Nederlandse industrie te bieden heeft.

Voor de organisatie waren ‘milieuvriendelijkheid’ en ‘klimaatneutraal’ belangrijke uitgangspunten. OVI-Enschede kreeg daarom de opdracht om het hele terrein te verlichten met LED armaturen.De Military in Boekelo is onlosmakelijk verbonden met de natuur. Het is de organisatie er daarom veel aan gelegen om het evenement zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te maken. Zo wordt het afval gescheiden ingezameld en worden elektrische voertuigen gebruikt om de gasten te vervoeren. Maar de Military maakt ook gebruik van de nieuwste technieken om energie te besparen. “Het hele terrein was dit jaar verlicht met hoog vermogen LED-lampen van AAA-LUX. Het totale energieverbruik voor de verlichting kwam daardoor uit op 17 kilowatt. Dat is een fractie van de 150 kilowatt die in het verleden nodig was om het terrein te verlichten,” zegt Willem Spin van OVI- Enschede. Het gebruik van LED armaturen is tegenwoordig mogelijk omdat de laatste jaren een enorme slag is gemaakt in de kwaliteit van de armaturen en in de verlichting zelf. “In het verleden stonden er vele lage masten met bouwlampen om het terrein te verlichten. Dat gaf een onrustig lichtbeeld. Maar de kwaliteit van de nieuwste LED lampen is dusdanig dat we dit jaar af konden met minder lampen op hogere masten. De lichtspreiding en kwaliteit is daarmee veel beter. Bezoekers hadden daardoor beter zicht op alle activiteiten terwijl de registratie op televisie optimaal was.” Voor de organisatie had dit het voordeel dat ze het terrein effectiever konden gebruiken, terwijl bezoekers niet langer gehinderd werden door de vele masten.Flexibel in gebruikLED armaturen zijn per definitie zuiniger in gebruik. Daarnaast is de aansturing van de armaturen erg flexibel. De LED-armaturen worden draadloos en individueel aangestuurd. Tijdens de Military in Boekelo werden de armaturen bediend met een centrale knoppenkast. Maar het is ook mogelijk om ze vanaf een iPad of PC aan te sturen en indien gewenst, de armaturen automatisch te laten dimmen.Daarnaast is het enorm voordeel dat ze onmiddellijk de gewenste lichtkwaliteit leveren wanneer ze worden ingeschakeld waardoor ze onbeperkt kunnen worden aan- of uitgezet. Bovendien blijft de lichtspreiding constant wanneer de armaturen worden gedimd. Daardoor wordt energie bespaard zonder dat het optisch waarneembaar is dat het licht is gedimd.”Minder lampen voor meer kwaliteit.Dat was voldoende om de organisatie van de Military in Boekelo te overtuigen van de kwaliteit en toegevoegde waarde van deze armaturen.”De organisatie van de 2014 editie van de Military is vol lof over het evenement. Spin heeft er daarom alle vertrouwen in dat ook volgend jaar volop gebruik zal worden gemaakt van de LED armaturen van AAA-LUX. “En aangezien AAA-LUX ook komend jaar vele nieuwe ontwikkelingen zal presenteren, ben ik er van overtuigd dat bezoekers ook in 2015 het beste dat de Nederlandse industrie te bieden heeft, kunnen aanschouwen.”

Lees verder »

Kolenterminal "De Rietlanden" in Amsterdam verlicht met AAA-lux

Activiteiten bij de kolenterminal van Rietlanden in het Amsterdams havengebied gaan dag en nacht door. Personeel vroeg daarom om verlichting die bij zou dragen in hun veiligheid en gezondheid.

Management wilde juist een minimaal aantal masten. AAA-LUX leverde de oplossing. De Rietlanden terminal is nu verlicht vanaf 45m hoogte.De 300 000m2 kolenterminal van Rietlanden is één van Nederlands grootste kolenterminals. Dagelijks meren groten bulkcarriers af om kolen te laden of te lossen. De hoge kolenkegels maken het lastig om de gehele terminal op de juiste manier te verlichten. “De veiligheid van ons personeel stond echter voorop,” zegt Jeroen van Bakkum, de Operational Director van Rietlanden. “Dag en nacht rijden grote kranen en caterpillars rond op de terminal om de schepen te laden of te lossen. Voor de chauffeurs is het belangrijk dat de terminal goed verlicht is zodat ze hun collega’s kunnen zien en zodat ze zien waar ze heen gaan.” Toen Rietlanden op zoek ging naar een nieuwe verlichtingsoplossing, werd daarom een afvaardiging van de werknemers opgenomen in de werkgroep. “Deze werkgroep bracht het aantal potentiële leveranciers van verlichting al snel terug naar een kleine groep. Elke leverancier en product in deze groep was vervolgens bekeken en overwogen.” Een bezoek aan het spooremplacement in het Rotterdams havengebied gaf echter de doorslag. Dat complex werd verlicht met AAA-LUX LED lampen. “De medewerkers die een bezoek brachten aan dat spooremplacement waren onder de indruk van de lichtkwaliteit. En uit de reacties van de medewerkers aldaar werd duidelijk dat ze géén last ondervonden van het licht of dat ze werden verblind, zoals vaak wordt gesteld. Integendeel. Toen ze de verlichting eenmaal hadden gezien, was de keuze snel gemaakt.”Maximale input, maximaal resultaatVoor management van Rietlanden woog de keuze van de werkgroep zwaar mee. Maar zij stonden er op dat de keuze van de medewerkers werd gecombineerd met de wens om een minimaal aantal masten op het terrein te hebben. “Management wilde zo min mogelijk masten op het terrein hebben om zo het hele complex optimaal te kunnen gebruiken en om de kans van voertuigen die tegen de mast rijden, te verkleinen,” licht Van Bakkum toe. Omdat de kolen in hoge kegels wordt opgeslagen is het lastig om het gehele terrein te verlichten. Om de wens van het management te combineren met de voorkeur van het personeel waren alleen lampen van de hoogste kwaliteit geschikt voor de oplossing. AAA-LUX kon aan die wens voldoen. Het hele 300 000m2 complex wordt nu verlicht door 8 masten met lampen die hangen op 45m hoogte; een prestatie die nergens anders is bereikt.Blik in de toekomstDe installatie is slechts de eerste stap van een groter plan. “De wasplaats en parkeerplaats worden nu ook velricht met LED lampen. De volgende stap is om de conventionele verlichting uit te faseren en ze allemaal te vervangen door LED lampen,” zegt Jeroen van Bakkum. “Ons personeel is erg te spreken over de nieuwe verlichting omdat de het gehele terrein beter verlichten en bijdragen in de alertheid. De enige klachten die we hebben ontvangen gaan vooral om de overgang wanneer medewerkers arriveren op delen van het terrein dat wordt verlicht met conventionele verlichting. Die lichtkwaliteit wordt nu als ‘slecht en vervelend ervaren. Men ziet het zelfs als een gevaar. Daarom hebben we besloten om te blijven investeren in LED lampen. Niet alleen uit economische overwegingen, maar ook voor de veiligheid van de medewerkers.”

Lees verder »